شرکت رشد ارتباطات هوشمند (راه) rah.ir و سایت خبری تحلیلی rahnews.com

پژوهش چیست؟
پژوهش یا تحقیق یک روند هوشمندانه، هوشیارانه، خلاقانه و سامانمند برای یافت، بازگویی و بازنگری پدیده‌ها، رخدادها، رفتارها و انگاشته‌ها است. پژوهش همچنین برای استفاده از پدیده‌های موجود برای دست یافتن به راهکارهای عملی و فناوری‌ها به‌کار می‌رود. به طور معمول پژوهشگر نتایج پژوهش خود را در مجله‌های علمی ارائه می‌دهد. پژوهش در دو بعد «یافت پرسش پژوهش» و دیگر «پاسخ دادن به آن» می‌باشد.
پژوهش چيست و پژوهشگر کيست؟
يک پژوهشگر موفق نگاهي کنجکاو و موشکافانه به پديده هاي اطراف خود دارد. او نسبت به آن چه در اطرافش مي گذرد حساس است و ذهني پويا و پرسشگر دارد. ذهن پرسشگر او همواره در جهت يافتن پاسخ هاي تازه براي پرسش هاي موجود است.
امروزه تمام مدیران و فروشندگان به طور قطع به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند بی‌محابا به تولید و عرضه خود ادامه دهند، مگر آنکه بازخوردی از جهان بیرون داشته باشند. این امر مختص تولیدکنندگان نیست. حتی احزاب سیاسی نیز کاری را بدون افکارسنجی و سنجش بازار انجام نمی‌دهند. مراحل سنجش بازار و نظرات مشتریان از مرحله قبل از تولید با شناخت بازار شروع می‌شود و پس از عرضه محصول، چه محصول تولیدی چه محصول فکر مانند یک سخنرانی به طور مداوم مورد آزمون قرار گرفته و بازخوردهای مختلف جمع‌آوری می‌شود. ما این روش را خوب بلدیم که چگونه متناسب با هر کسب‌و‌کاری مشتریان و مخاطبان مربوطه را در فضاهای واقعی و مجازی بیابیم، نظرات واقعی آن‌ها را کسب کنیم و براساس آن برای مدیران ذیربط وضعیت را تفسیر کنیم و ملاک تصمیم‌گیری آن‌ها شویم. ما در همه‌جا و در همه‌حال همراه مشتریان و مخاطبان شما هستیم، به ما اعتماد کنید.
ارسال فایل به شرکت
اینجا می توانید فایل های نوشتاری, شنیداری و تصویری خود را برای ما راسال کنید.
بارگذاری