اطلاعات جغرافیایی به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از: 1- اطلاعات مکانی 2- اطلاعات توصیفی اطلاعات مکانی نشان‌دهنده موقعیت عارضه (location) هندسه عارضه، و توپولوژی است. که توپولوژی شامل مواردی چون مجاورت دو یا چند عارضه،‌ مشمول (قرار گرفتن یک عارضه درون عارضه دیگر) تقاطع (توصیف آنکه چه عوارضی همدیگر را قطع می‌کند) می‌گردد.
تاریخ انتشار: ۱۵:۰۲ - ۱۲ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 02
اطلاعات جغرافیایی به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

1- اطلاعات مکانی
2- اطلاعات توصیفی

اطلاعات مکانی نشان‌دهنده موقعیت عارضه (location) هندسه عارضه، و توپولوژی است. که توپولوژی شامل مواردی چون مجاورت دو یا چند عارضه،‌ مشمول (قرار گرفتن یک عارضه درون عارضه دیگر) تقاطع (توصیف آنکه چه عوارضی همدیگر را قطع می‌کند) می‌گردد.

60 تا 80 درصد هزینه و زمان تولید یک سیستم مربوط به اطلاعات جغرافیایی می‌شود.

اطلاعات توصیفی (Attribute) به دو صورت در GIS ذخیره‌سازی می‌گردند:

Static Data
Dynamic Data
داده‌های استاتیک را تنها یک بار وارد سیستم می‌کنیم و این داده‌ها پیوسته در حال تغییر نیستند. مانند نام مالک. داده‌های دینامیک داده‌هایی هستند که با توجه به یک سری توابع تحلیلی محاسبه می‌شوند و متغیر هستند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :