تفاوت تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی/ تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی دو مفهوم مشابه هستند که باعث سردرگمی کسانی که در زمینه بازاریابی مطالعه می کنند، می شود. برای تولیدکنندگان و خرده فروشی ها، تحقیقات بازار به معنی دریافت هرچه بیشتر اطلاعات و دانش در زمینه بازار هدف و مشتریان برای دستیابی به فروش بیشتر است. تحقیقات بازاریابی اما یک اصطلاح گسترده تر است که با استراتژی های مختلف بازاریابی سروکار دارد. میان این دو مفهوم تفاوت های زیادی وجود دارد که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم.
تاریخ انتشار: ۱۸:۰۵ - ۱۲ آذر ۱۳۹۵ - 2016 December 02
تفاوت تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی/ تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی دو مفهوم مشابه هستند که باعث سردرگمی کسانی که در زمینه بازاریابی مطالعه می کنند، می شود. برای تولیدکنندگان و خرده فروشی ها، تحقیقات بازار به معنی دریافت هرچه بیشتر اطلاعات و دانش در زمینه بازار هدف و مشتریان برای دستیابی به فروش بیشتر است. تحقیقات بازاریابی اما یک اصطلاح گسترده تر است که با استراتژی های مختلف بازاریابی سروکار دارد. میان این دو مفهوم تفاوت های زیادی وجود دارد که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم.
تحقیقات بازار چیست؟
تحقیق بازار کلا درباره درک از بازار هدف است. تحقیق بازار یک پژوهش نظامند است که به جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن توسط افراد حرفه ای درباره اندازه و ماهیت رقابت، سیاست های دولت ، مشتریان هدف و نظایر آن می پردازد. مدیران ارشد یک شرکت، همواره علاقمند به بردن تحقیقات درباره بازار درجایی هستند که محصولات کارخانه آنجا بفروش می رسد. این تحقیقات برای جمع آوری اطلاعات درباره نیازهای مشتری، گروه بندی آنها ، قدرت خریدشان ، علاقمندی هایشان، عدم علاقمندی آنها و ادراک آنها از محصولات و خدمات شرکت در ذهن مردم هدفگذاری می گردد. تمرکز تحقیقات همواره بر روی آینده مشتری و بازار در جایی که محصولات معرفی شده یا فروخته می شوند، می باشد.
تحقیقات بازاریابی چیست؟
همانگونه که از نامش مشخص است، تحقیقات بازاریابی درباره درک منظرهای متنوع بازاریابی است. هدف این زمینه ( تحقیقات بازاریابی – مترجم) افزودن بر دانش مدیریت درباره تکنیک های مختلف بازاریابی و اثراتش می باشد. تحقیقات بازاریابی می تواند درباره تبلیغات، فروش، رقبا، کانال های فروش و نظایر آن باشد.دستیابی به بینش درمورد تکنیک های متنوع تبلیغات و اثراتش سازمان را قادر می سازد تا درباره موثرترین آمیزه استراتژی تبلیغاتی تصمیم بگیرد. بطور مشابه تجزیه و تحلیل رقابت به شرکت اجازه می دهد که با یک استراتژی در سطح اول رقابت یا در مسیر آن بماند.
تفاوت تحقیقات بازار با تحقیقات بازاریابی
تفاوت تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی چیست؟
-تحقیقات بازاریابی مفهومی با مرزهای وسیع تر از تحقیقات بازار است و در حقیقت تحقیقات بازار بخشی از تحقیقات بازاریابی است.
-تحقیقات بازاریابی حوزه ای از مطالعه و پژوهش است که هدفش بهبود و گسترش دانش ما درباره فرآینده های بازاریابی بصورت کلی است.
-تحقیقات بازار مطالعاتی است که مدیریت سازمان را به سمت بازار هدف – آنجا که محصولات و خدمات شرکت در حال معرفی و فروش هستند- سوق می دهد.
-تحقیقات بازار تماما درباره درک بازار هدف است درحالیکه تحقیقات بازاریابی درباره آموختن راه های متفاوت برای حفظ بازار هدف به کمک شیوه های موثر است.
-اطلاع از اینکه درحال خدمت به چه کسی هستید تحقیقات بازار است در حالیکه اطلاع از اینکه چگونه به آنها خدمترسانی می کنید دغدغه ی تحقیقات بازاریابی است.
-تحقیقات بازار معمولا کمی بوده و احتیاج به جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات دارد. در مقابل تحقیقات بازاریابی کیفی است و به شرکت اجازه می دهد تا بیشترین تاثیر را از تکنیک های بازاریابی دریافت نماید.
– و نهایتا اینکه تحقیقات بازار ماهیتا خاص بوده ولی تحقیقات بازاریابی بسیار عمومی و کلی می باشد.

تفاوت تحقیقات بازار با تحقیقات بازاریابی

در پایان بد نیست به تعاریف این دو  مقوله از سوی (AMA(1و (ESOMAR(2 اشاره کنیم.
انجمن بازاریابی آمریکا تحقیقات بازاریابی را اینگونه تعریف می کند:” شناسایی نظامند و عینی ، جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات به منظور بهبود تصمیم گیری مرتبط با شناسایی و راه حل مرتبط با مشکلات و فرصت ها در بازاریابی.”
ESOMAR تحقیقات بازار را اینگونه تعریف می کند:” تحقیقات بازار جمع آوری و تفسیر نظامند اطلاعات درباره اشخاص یا سازمان با استفاده از روش های آماری، تحلیلی و تکنیک های علوم اجتماعی برای بدست آوردن بینش یا پشتیبانی تصمیم گیری می باشد.”
علیجاه شهربانویی

[۱] American Marketing Association
[۲] European Society for Opinion and Market Research

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :