"کتاب مقدس" مائو پنجاه ساله شد

به "انجیل مائو" معروف شده بود. مجموعه‌ای از نقل قول‌های رهبر حزب کمونیست چین. در انقلاب فرهنگی هر چینی می‌توانست از "کتاب مقدس" مائو نقل قول بیاورد. تیراژ چاپ دوم کتاب که سال ۱۹۶۶ منتشر شد، بالغ بر یک میلیارد نسخه بود.
دانستنی های زیست محیطی برای آموزشگران، کتاب اول آب

دانستنی های زیست محیطی برای آموزشگران، کتاب اول آب

مجموعه ای که پیش روی شماست، یکی از شش جلد نشریاتی است که تحت عنوان دانشتنیهای زیست محیطی بررای آموزشگران تدوین شده است.
بازاريابي در محيط تجارت الكترونيك

بازاريابي در محيط تجارت الكترونيك

تحولات پرشتاب در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده ای را موجب شده است.
شيوه هاى رويارويى كشورهاى درحال توسعه با چالش‌هاى تكنولوژى‌هاى نوين اطلاعات و ارتباطات

شيوه هاى رويارويى كشورهاى درحال توسعه با چالش‌هاى تكنولوژى‌هاى نوين اطلاعات و ارتباطات

تکنولوژی های جدید اطلاعاتی، ارتباطی، ICT، شامل تمامی فناوری هایی است که گونه های مختلف ارتباط انسان ها را میان یکدیگر، انسان با سیستم های الکترونیکی و سیستم های الکترونیکی با هم میسر می سازد.
12روش برای خوشحال زیستن

12روش برای خوشحال زیستن

خوشحالی یک وضعیت خاص ذهنی است. هر فردی در زندگی خود روز هایی را تجربه نموده که برایش خوشایند نبوده است ...